Veterinárna ambulancia Pezinok
MVDr. Blanka Sedláková

Cenník

Vakcinácia

PES
Šteňa 6–8 týždňov15 €
Infekčné choroby + leptospira18 €
Infekčné choroby + besnota25 €
Besnota15 €
Besnota, 2 roky15 €
Tetanus15 €
Borelióza20 €
Psincový kašeľ25 €
MAČKA
Infekčné choroby18 €
Infekčné choroby + besnota25 €
Leukémia30 €
KRÁLIK
Mor + myxomatóza12–18 €
ODČERVENIE
Podľa druhu použitého liečiva, pasty

Úkony

Klinické vyšetrenie14,50 €
Opakované vyšetrenie, kontrola7 €
Kanylácia, odber krvi6 €
Otoskopia12 €
Oftalmoskopia12 €
Cytológia s farbením Haemacolor25 €
Koprologické vyšetrenie14,50 €
Čipovanie + mikročip + evidencia mikročipu20 €
Vydanie a evidencia PET Pasu25 €
USG vyšetrenie 12–24 €
RTG vyšetrenie24 €
Vyšetrenie na besnotu + potvrdenie14,5 €
Vyšetrenie krvi (cena v závislosti od počtu parametrov)
Biochémia krvi (1 parameter)3,50 €
SNAP test na choroby prenosné kliešťami a komármi20 €
SNAP test na mačaciu leukémiu a FIV20 €
Vyšetrenie moču5 €
Evakuácia análnych váčkov2,50 €
Mikrobiologická kultivácia + stanovenie citlivosti na ATB20-50 €
Ďalšie lekárske úkony po osobnom dohovore
POHOTOVOSŤ (naši klienti 50 % zľava)30 €

Najčastejšie chirurgické zákroky a zákroky v celkovej anestézii

Injekčná anestézia30 €
Biopsia a histologické vyšetrenie60 €
Kastrácia kocúr, králik, drobné hlodavce65 €
Kastrácia mačka, králičica, samice drobných hlodavcov85 €
Kastrácia pes120–150 €
Kastrácia fena160–200 €
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukomod 70 €
Pyometra300−450 €
Cisársky rez250-350 €
Inhalačná anestézia55 €
Ostatné zákroky (močové kameňe, enterotómia, splenektómia, ...) po osobnom dohovore
Endoskopické vyšetrenie40 €
Vypaľovanie bradavíc Kryoperom (nutné 2−3 ošetrenia)25€
Brúsenie zubov u hlodavcov35−55 €